Algemene voorwaarden

Introductie algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking tot alle diensten die wij via De Horeca van Nederland aanbieden. Deze kunnen van tijd tot tijd veranderen. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken en gebruik te maken via welk platform dan ook, stemt u ermee in dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden (inclusief privacyverklaring) en dat u deze ook daadwerkelijk heeft gelezen en begrepen.

Deze pagina’s en de inhoud ervan zijn eigendom van, worden beheerd en aan u aangeboden door De Horeca van Nederland. Deze worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Onze relatie met de horecaondernemers is ontworpen aan aparte algemene voorwaarden die de commerciële relatie bepaald die we hebben met elk van deze horecaondernemingen. Houd er rekening mee dat horecaondernemingen op hun eigen website hun eigen algemene voorwaarden hanteren. Hierbij hebben zij ook hun eigen huisregels bij het betreden van de horecagelegenheid.

 1. Reikwijdte en aard van onze service

Via dit online platform bieden wij ( De Horeca van Nederland ) een online platform aan waar horecaondernemers hun producten en diensten op kunnen aanbieden. Door de reserveringsservice te gebruiken (bijv. door het maken van een reservering/boeking via De Horeca van Nederland) gaat u een relatie aan met de horecaondernemer bij wie u reserveert. Wij zullen tot met moment dat u een reservering/boeking heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren. De Horeca van Nederland doet niet aan het verkopen, verhuren, aanbieden van producten of diensten. De informatie die wij verstrekken van onze horecaondernemingen is gebaseerd op de gegevens die wij ontvangen van de horecaondernemers. De horecaondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij aan De Horeca van Nederland verstrekken. Hoewel wij met uiterste zorgvuldigheid onze horecaondernemingen op de website plaatsen, kunnen wij niet garanderen of de informatie die wij verstrekken up-to-date is. Elke horecaondernemer is zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij aan ons verstrekken. Ons platform is geen aanbeveling of een goedkeuring van kwaliteit. Onze horecaondernemingen worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, reserveringen, producten of diensten dan ook die op ons Platform worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

 1. Gratis voor consumenten & de horecaondernemer!!

 Tenzij anders aangegeven zijn onze diensten gratis voor consumenten en horecaondernemers, want in tegenstelling tot veel andere partijen brengen wij u niets in rekening voor onze horecaondernemingen en voegen wij geen extra toeslagen aan u toe. U gaat naar de website van de horecaonderneming en reserveert daar u bezoek en/of verblijf. De Horeca van Nederland fungeert alleen als tussenpersoon om uw bezoek/verblijf te reserveren.

 1. Vooruitbetaling, annulering, no-show en de kleine lettertjes

 

Door het maken van een reservering/boeking gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels van de door u geselecteerde horecagelegenheid. Inclusief de verleende diensten en/of producten die worden aangeboden door de horecaondernemer. De algemene annulerings- en no-show voorwaarden van elke horecaonderneming zijn beschikbaar op het eigen online platform van de horecagelegenheid. Wij hebben geen enkele invloed op de informatie en algemene voorwaarden die vermeld staan op het platform van de horecagelegenheid. U bent zelf verantwoordelijk deze voor uw boeking/reservering door genomen te hebben. Wij verzoeken u ook om de kleine lettertjes goed door te nemen en om eventueel een uw reserveringsbevestiging goed door te lezen, want hierin kunnen aanvullende voorwaarden staan.

Voor het bekijken, wijzigen of annuleren van uw boeking/reservering verwijzen wij naar uw bevestigingsmail. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de horecagelegenheid waarbij u de boeking/reservering heeft gedaan. Wij kunnen uw boeking/reservering niet inzien en kunnen u daarom hierover ook geen informatie geven. Mochten er veranderingen zijn wat betrekking heeft met uw boeking/reservering communiceer dit dan met de horecagelegenheid. Nogmaals hebben wij hier geen inzicht en invloed op. De Horeca van Nederland neemt daarom ook geen enkele verantwoordelijkheid over eventuele in rekening gebrachte extra kosten bij annuleringen, no-show of wijzigingen in uw boeking/reservering.

 1. (Verdere) correspondentie en communicatie

De Horeca van Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele communicatie met de horecaonderneming op of via zijn platform. U kunt geen rechten ontlenen aan alle verzoeken aan, of de communicatie met de horecaonderneming, of (alle vormen van) de ontvangstbevestiging van elk bericht of verzoek. De Horeca van Nederland kan niet garanderen dat elk verzoek of bericht (naar behoren en tijdig) ontvangen/gelezen, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd wordt door de Horecaonderneming.

Iedere eis jegens of klacht gericht tegen De Horeca van Nederland of met betrekking tot de horecaonderneming dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de geplande dag van gebruik van het product of de service. Iedere eis of klacht die na de periode van 30 dagen wordt ingediend, kan geweigerd worden en de eiser zal zijn recht op enige compensatie (van schade of kosten) verliezen.

 1. Ranking, programma voor aanbevolen partners, sterrenclassificatie en gastenbeoordelingen

 

Wij proberen voor u relevante zoekresultaten weer te geven door een gepersonaliseerde standaardsortering aan te bieden van de horecagelegenheden op ons Platform. U kunt door deze sortering scrollen, filters gebruiken en in andere volgordes sorteren. Daarmee kunt u de weergave van de zoekresultaten beïnvloeden op basis van andere criteria. Wij gebruiken meerdere algoritmes om de standaardsortering te produceren, een proces dat voortdurend wordt doorontwikkeld.

De sterren bij een horecagelegenheid worden niet toegekend door De Horeca van Nederland, maar door u, zelf al dan niet op basis van door (onafhankelijke) derden verstrekte (objectieve) sterrenclassificaties. De Horeca van Nederland stelt geen formele verplichtingen aan sterrenclassificaties en controleert deze niet. In zijn algemeenheid is de sterrenclassificatie een weergave van hoe een horecagelegenheid zich verhoudt tot de (indien van toepassing) wettelijke vereisten, of indien niet gereguleerd, de branchenormen of (gebruikelijke) industriestandaards op het gebied van prijs en faciliteiten en beschikbare diensten.

gastbeoordelingsformulier moet worden beschouwd als een enquête en bevat geen (verdere commerciële) aanbiedingen, uitnodigingen of beloningen. De Horeca van Nederland belooft al het mogelijke te doen om beoordelingen te controleren en te verwijderen die obsceniteiten bevatten of de naam van een persoon vermelden of verwijzen naar gestolen goederen.

De Horeca van Nederland accepteert geen beoordelingen die het volgende bevatten:

 • Godslastering, seksueel expliciet taalgebruik, haatdragende taal, discriminatoire opmerkingen, bedreigingen, geweld
 • Vermelding van volledige namen, persoonlijke aanval op het personeel
 • Bevordering van illegale activiteiten (bijvoorbeeld drugs, prostitutie)
 • Websites, e-mails en adressen, telefoonnummers, creditcardgegevens
 • Politiek gevoelige opmerkingen

De Horeca van Nederland en de horecaondernemer hebben beide het recht de samenwerking om wat voor reden dan ook te beëindigen (waaronder in het geval van contractbreuk of (aanvraag tot) faillissement), met inachtneming van de relevante opzegtermijn zoals overeengekomen door de partijen.

 1. Disclaimer

 

Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen andere dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de horecagelegenheden die via ons Platform beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de horecaonderneming of andere zakenpartner aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van ons Platform, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de Reisaanbieder of iedere andere zakenpartner (medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

De Horeca van Nederland is niet verantwoordelijk (en wijst alle aansprakelijkheid af) voor het gebruik, de geldigheid, de kwaliteit, de toepasbaarheid, de geschiktheid en de gepaste openbaarmaking van de boeking/reservering en geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook in dit opzicht, hetzij impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. U erkent en gaat ermee akkoord dat de betreffende horecagelegenheid als enige verantwoordelijk is en alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de boeking/reservering op zich neemt (inclusief alle garanties en verklaringen van de horecaonderneming). De Horeca van Nederland is geen (weder)verkoper van de boeking/reservering. Klachten of claims met betrekking tot de Boeking/reservering (inclusief met betrekking tot de aangeboden (speciale/promotie) prijs, de voorwaarden of specifieke verzoeken van gasten) moeten worden behandeld door de horecagelegenheid. De Horeca van Nederland is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke klachten, claims en (product)aansprakelijkheden.

U gaat er mee akkoord dat de Horecaondernemer te allen tijde verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over het totaalbedrag van de prijs aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de horecaondernemer kosten in rekening heeft gebracht) voor uw boeking/reservering, of dat wij diegenen zijn die de betaling van de prijs faciliteren. De Horeca van Nederland is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de prijs aan de relevante belastingautoriteiten. De Horeca van Nederland zal nooit als verkoper voor welk(e) product of dienst op het Platform dan ook handelen of fungeren.

Door foto’s/afbeeldingen naar ons platform te uploaden (bijvoorbeeld in aanvulling op een beoordeling), getuigt u, verzekert u en accordeert u dat u in het bezit bent van het auteursrecht over de foto’s/afbeeldingen en stemt u ermee in dat De Horeca van Nederland de geüploade foto’s/afbeeldingen mag gebruiken op zijn (mobiele) website en apps, en in (online/offline) promotiemateriaal en publicaties en op elke andere wijze die De Horeca van Nederland naar eigen inzicht gepast acht. U geeft De Horeca van Nederland het niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke, eeuwigdurende recht en de licentie om de foto’s/afbeeldingen te gebruiken, te reproduceren, te laten reproduceren, te tonen, te distribueren, te sublicentiëren, te communiceren en deze beschikbaar te maken op elke andere wijze die De Horeca van Nederland naar eigen inzicht gepast acht. Door deze foto’s/afbeeldingen te uploaden, neemt degene die de afbeelding(en) uploadt de volledige juridische en morele verantwoordelijkheid voor elke en alle juridische claims die door derden (omvattende, maar niet beperkt tot accommodatie-eigenaren) worden gemaakt ten gevolge van de publicatie en  het gebruik van deze foto’s/afbeeldingen door De Horeca van Nederland. De Horeca van Nederland is niet de eigenaar van de geüploade foto’s/afbeeldingen en zal deze niet onderschrijven. De waarachtigheid, geldigheid en recht op het gebruik van alle foto’s/afbeeldingen ligt bij de persoon die de foto geüpload heeft en is niet de verantwoordelijkheid van De Horeca van Nederland. De Horeca van Nederland verwerpt elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de geplaatste foto’s. De persoon die de foto’s geüpload heeft, garandeert dat de foto’s/afbeeldingen geen virussen, Trojaanse paarden of geïnfecteerde bestanden zullen bevatten. Ook zullen de foto’s/afbeeldingen niet van pornografische, illegale, obscene, beledigende, verwerpelijke of ongepaste aard zijn, of inbreuk maken op de rechten van derden (intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of privacy). Elke foto/afbeelding die niet aan de eerdergenoemde criteria voldoet, zal niet worden geplaatst en/of kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden verwijderd/gewist door De Horeca van Nederland.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op ons, of gebruikt wordt door ons Platform en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op ons Platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van De Horeca van Nederland., haar horecaondernemingen of providers.

De Horeca van Nederland behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) het Platform waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (waaronder de beoordelingen van gasten en vertaalde teksten) en u heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat u (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud (inclusief beoordelingen van gasten) zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op het Platform of (vertaald) inhoud of gastbeoordelingen zou bezitten, wijst u toe, draagt u over en stelt u hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan De Horeca van Nederland. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

 1. Toepasselijk recht, jurisdictie en geschillenbeslechting

 

Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Niettegenstaande de voorgaande rechtskeuze kan een natuurlijk persoon die onze diensten gebruikt voor een doel dat kan worden beschouwd als zijnde buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna ook aangeduid als “consument”) zich beroepen op de dwingende bepalingen van de wet van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft (d.w.z. bepalingen die, in overeenstemming met de rechtskeuzeregels van dat land, toegepast moeten worden, ongeacht deze rechtskeuzeclausule; hierna: Dwingende Bepalingen). Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Alkmaar, Nederland. Niettegenstaande de voorgaande jurisdictieclausule, kan een consument ook een vordering instellen met betrekking tot de handhaving van relevante toepasselijke Dwingende Bepalingen bij de rechtbanken van het land waar hij woonachtig is, en tegen een consument kan alleen een vordering worden ingesteld bij de rechtbanken van het land waar hij woonachtig is. Voor consumenten (in de Europese Economische Ruimte): wij adviseren u om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met onze Klantenservice.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.